Vindplaatsen van het woord dille in het nieuwe testament (1 vers):

MattheŁs 23:23
Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.