Vindplaatsen van het woord jeremia in het nieuwe testament (3 verzen):

MattheŁs 2:17
Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:

MattheŁs 16:14
En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.

MattheŁs 27:9
Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen IsraŽls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;