Vindplaatsen van het woord krijgstocht in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 MakkabeeŽn 3:10
Nadat wij onze krijgstocht in AziŽ gedaan hadden, die gijlieden ook zelf weet, die door der goden onverhinderlijke bijstand naar onze wil ten einde gebracht is, zo hebben wij gedacht, niet met geweld van wapen maar met zachtheid en veel vriendelijkheid de volken, die in Celo-SyriŽ en FeniciŽ wonen, goedertieren te behandelen, en hen gaarne goed te doen.