Vindplaatsen van het woord kan in het nieuwe testament (3 verzen):

Hebreen 11:4
Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kan, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

1 Johannes 3:12
Niet gelijk Kan, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

Judas 1:11
Wee hun, want zij zijn den weg van Kan ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.