Vindplaatsen van het woord listig in het nieuwe testament (1 vers):

2 KorinthiŽrs 12:16
Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard; maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen.