Vindplaatsen van het woord rampen in de apocriefe geschriften (1 vers):

1 MakkabeeŽn 2:43
En allen die deze rampen ontvloden waren, voegden zich bij hen, en werden hun tot een versterking.