Vindplaatsen van het woord rafon in de apocriefe geschriften (1 vers):

1 MakkabeeŽn 5:37
En na deze zaken vergaderde TimotheŁs een ander leger, en legerde zich tegenover Rafon over de beek.