Vindplaatsen van het woord zeekant in de apocriefe geschriften (3 verzen):

Judith 1:7
En Nabuchodonosor, de koning der AssyriŽrs, zond tot allen die in PerziŽ woonden, en tot allen die tegen het westen woonden, en die in CiliciŽ en Damaskus woonden, en op de berg Libanon en Antilibanon, en allen die woonden langs de vlakte van de zeekant,

Judith 3:7
En hij met zijn heerkracht trok af naar de zeekant,

1 MakkabeeŽn 15:38
En de koning stelde CendebeŁs tot een overste van de zeekant, en gaf hem krijgsvolk, te voet en te paard.