Vindplaatsen van het woord zambri in de apocriefe geschriften (1 vers):

1 MakkabeeŽn 2:26
En hij ijverde voor de wet, gelijk eertijds Pinehas deed tegen Zambri, de zoon van Salom.