Vindplaatsen van het woord zeesteden in de apocriefe geschriften (2 verzen):

1 MakkabeeŽn 11:8
De koning PtolomeŁs nu, de heerschappij verkregen hebbende over de zeesteden tot SeleuciŽ toe, dat aan de zee gelegen is, dacht tegen Alexander kwade overdenkingen.

2 MakkabeeŽn 8:11
En hij zond terstond naar de zeesteden, hen nodende om Joodse slaven te kopen, belovende dat hij negentig slaven zou geven voor een talent; niet verwachtende de straf die hem zou overkomen van de Almachtige.