Vindplaatsen van het woord zorgdragende in de apocriefe geschriften (1 vers):

2 MakkabeeŽn 11:15
MakkabeŁs nu, zorgdragende voor hetgeen oorbaar was, stond toe al hetgeen dat Lysias verzocht, want al wat MakkabeŁs aan Lysias bij geschrift had overgegeven voor de Joden, dat stond de koning toe.