Vindplaatsen van het woord zelfden in de apocriefe geschriften (1 vers):

Tobias (Tobit) 3:7
Even ten zelfden dage gebeurde het, dat Sara, een dochter van RaguŽl, te Ecbatana in MediŽ, ook zelf gesmaad werd door de dienstmaagden haars vaders.