Vindplaatsen van het woord aanmerkten in de apocriefe geschriften (1 vers):

Judith 10:14
Als nu de mannen haar woorden hoorden, en haar aangezicht aanmerkten, zo was het voor hen zeer wonderlijk in schoonheid.