Vindplaatsen van het woord allerwelsprekendsten in het oude testament (1 vers):

Prediker 10:11
Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor den allerwelsprekendsten bezweerder.