Vindplaatsen van het woord aantreffen in het oude testament (3 verzen):

Deuteronomium 28:2
En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.

Spreuken 2:19
Allen die tot haar ingaan, zullen niet wederkomen, en zullen de paden des levens niet aantreffen;

Hosea 2:6
En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen; en zij zal hen zoeken, maar niet vinden; dan zal zij zeggen: Ik zal henengaan, en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was mij beter dan nu.