woord OT NT apo Bijbel
allerwelsprekendsten1001

Vindplaatsen van allerwelsprekendsten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 10:11
Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor den allerwelsprekendsten bezweerder.