Vindplaatsen van het woord dienste in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 11:29
En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden.