Vindplaatsen van het woord difath in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 1:6
En de kinderen van Gomer waren Askenaz, en Difath, en Thogarma.