Vindplaatsen van het woord dinhaba in het oude testament (2 verzen):

Genesis 36:32
Bela dan, de zoon van Beor, regeerde in Edom, en de naam zijner stad was Dinhaba.

1 Kronieken 1:43
Dit nu zijn de koningen, die geregeerd hebben in het land van Edom, eer er een koning regeerde over de kinderen Israƫls: Bela, de zoon van Beor; en de naam zijner stad was Dinhaba.