Vindplaatsen van het woord dalmanutha in het nieuwe testament (1 vers):

Marcus 8:10
En terstond in het schip gegaan zijnde met Zijn discipelen, is Hij gekomen in de delen van Dalmanutha.