Vindplaatsen van het woord deerlijk in het nieuwe testament (1 vers):

MattheĆ¼s 15:22
En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.