Vindplaatsen van het woord dehuël in het oude testament (4 verzen):

Numeri 1:14
Van Gad, Eljasaf, de zoon van Dehuël.

Numeri 7:42
Op den zesden dag offerde de overste der kinderen van Gad, Eljasaf, den zoon van Dehuël.

Numeri 7:47
En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Eljasaf, den zoon van Dehuël.

Numeri 10:20
En over het heir van den stam der kinderen van Gad was Eljasaf, de zoon van Dehuël.