Vindplaatsen van het woord deker in het oude testament (1 vers):

1 Koningen 4:9
De zoon van Deker in Makaz, en in Saalbim, en Beth-semes, en Elon-beth-hanan.