Vindplaatsen van het woord dageraad in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 20:11
En als hij weder boven gegaan was, en brood gebroken en wat gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo.