Vindplaatsen van het woord dagordening in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 1:2
En stelde de priesters, die met lange klederen waren aangedaan, naar hun dagordening in de tempel des Heren.