Vindplaatsen van het woord duizendtweehonderdvierenvijftig in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 5:12
De kinderen van Elam duizendtweehonderdvierenvijftig. De kinderen van Zathaï negenhonderdvijfenzeventig. De kinderen van Chorvas zevenhonderd en vijf. De kinderen van Bani zeshonderdachtenveertig.