Vindplaatsen van het woord dacht in het nieuwe testament (3 verzen):

Handelingen 10:19
En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u;

Handelingen 15:34
Maar het dacht Silas goed aldaar te blijven.

Hebree├źn 12:10
Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.