Vindplaatsen van het woord deugdelijke in het oude testament (3 verzen):

Ruth 3:11
En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt.

Spreuken 31:10
Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen.

Spreuken 31:29
Resch. Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.