Vindplaatsen van het woord daarnevens in het oude testament (1 vers):

Zacharia 4:3
En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.