woord OT NT apo Bijbel
dubbel-loons-dagloner1001

Vindplaatsen van dubbel-loons-dagloner in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 15:18
Het zal niet hard zijn in uw ogen, als gij hem vrij van u gaan laat; want als een dubbel-loons-dagloner heeft hij u zes jaren gediend; zo zal u de HEERE, uw God, zegenen in alles, wat gij doen zult.