woord OT NT apo Bijbel
duizendtweehonderdvierenvijftig0011

Vindplaatsen van duizendtweehonderdvierenvijftig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:12
De kinderen van Elam duizendtweehonderdvierenvijftig. De kinderen van Zathaï negenhonderdvijfenzeventig. De kinderen van Chorvas zevenhonderd en vijf. De kinderen van Bani zeshonderdachtenveertig.