woord OT NT apo Bijbel
granaatappel6006

Vindplaatsen van granaatappel in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 4 verzen.

Exodus 28:34
Dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel zij; wederom een gouden schelletje, en een granaatappel, aan de zomen des mantels rondom.

Exodus 39:26
Dat er een schelletje, daarna een granaatappel was; wederom een schelletje, en een granaatappel; aan de zomen des mantels rondom; om te dienen, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

Hooglied 4:3
Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.

Hooglied 6:7
Uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.