Vindplaatsen van het woord herbergen in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 19:7
En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.