Vindplaatsen van het woord heirkrachten in het oude testament (2 verzen):

Psalmen 60:12
Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?

Psalmen 108:12
Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?