Vindplaatsen van het woord hoogmoedigheden in het oude testament (1 vers):

Psalmen 31:21
Gij verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans; Gij versteekt hen in een hut voor den twist der tongen.