Vindplaatsen van het woord harden in het nieuwe testament (1 vers):

1 Petrus 2:18
Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.