Vindplaatsen van het woord hierna in het nieuwe testament (1 vers):

Johannes 19:28
Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.