woord OT NT apo Bijbel
haähastari1001

Vindplaatsen van haähastari in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:6
En Naära baarde hem Ahuzzam, en Hefer, en Temeni, en Haähastari. Dit zijn de kinderen van Naära.