woord OT NT apo Bijbel
ha6107

Vindplaatsen van ha in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 35:21
En zij sperren hun mond wijd op tegen mij; zij zeggen: Ha, ha, ons oog heeft het gezien!

Psalmen 40:16
Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen: Ha, ha!

Psalmen 70:4
Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!