woord OT NT apo Bijbel
ha6107

Vindplaatsen van ha in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 15:29
En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Ha! Gij, die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt,