woord OT NT apo Bijbel
haageik1001

Vindplaatsen van haageik in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 6:13
Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.