woord OT NT apo Bijbel
haal130114

Vindplaatsen van haal in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 9:3
Neem met u een jongen, en twee kemels, en trek naar Ragis in Medië, tot Gabaël, en haal mij het geld, en breng hem mede tot de bruiloft, dewijl Raguël gezworen heeft, dat ik van hier niet gaan zal.