woord OT NT apo Bijbel
haalt5016

Vindplaatsen van haalt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Susanna (Dan. 13) 1:17
En zij zeide tot haar maagden: Haalt mij nu zalf en zeep, en sluit de deuren van de hof, opdat ik mij mag wassen.