woord OT NT apo Bijbel
haarband1001

Vindplaatsen van haarband in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hooglied 7:5
Uw hoofd op u is als Karmel, en de haarband uws hoofds als purper; de koning is als gebonden op de galerijen.