woord OT NT apo Bijbel
haardsteden0011

Vindplaatsen van haardsteden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 6:4
En eer de hoogte der lucht werd opgeheven, en eer de maat der hemelen bekend was, en eer de haardsteden te Sion heet waren,