woord OT NT apo Bijbel
haarlieden1001

Vindplaatsen van haarlieden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ruth 2:9
Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haarlieden gaan; heb ik den jongens niet geboden, dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben.