woord OT NT apo Bijbel
haarvlechten1001

Vindplaatsen van haarvlechten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 3:24
En het zal geschieden, dat er voor specerij stank zal zijn, en lossigheid voor een gordel, en kaalheid in plaats van haarvlechten, en omgording eens zaks in plaats van een wijden rok, en verbranding in plaats van schoonheid.