woord OT NT apo Bijbel
haas2002

Vindplaatsen van haas in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 11:6
En den haas, want hij herkauwt wel, maar verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn.

Deuteronomium 14:7
Maar deze zult gij niet eten, van degenen, die alleen herkauwen, of van degenen, die den gekloofden klauw alleen verdelen: den kemel, en den haas, en het konijn; want deze herkauwen wel, maar zij verdelen den klauw niet; onrein zullen zij ulieden zijn.