woord OT NT apo Bijbel
haastend0011

Vindplaatsen van haastend in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 28:12
Een haastige twist ontsteekt het vuur, en een haastend gevecht vergiet bloed.