woord OT NT apo Bijbel
haastende4105

Vindplaatsen van haastende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Petrus 3:12
Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.